Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  » Kontakt

  Kontakt

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
   
  Administratorem danych osobowych podanych na formularzu kontaktowym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przygotowanie odpowiedzi na przesłaną wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Muzeum. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
   


  Imię i nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Treść wiadomości:

  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl