Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  » Formularz

  Formularz

  Załącznik nr 1
  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sklep@wilanow-palac.pl.

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                                                                                                                                                                   
   
                                                                                                                                                                            Miejscowość, data
  Imię i nazwisko
  Adres zamieszkania
                                                                                                                                               Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
                                                                                                                                            ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
                                                                                                                                                02-958 Warszawa
   
   
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer paragonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .
  Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
  na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                                                 Podpis konsumenta
   

  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl